Remont strażnicy coraz bliżej!

Remiza strażacka w Tychowie Nowym ma szansę na to, by już wkrótce zmienić swoje oblicze – to wiemy po I etapie konkursu o dofinansowanie projektów z zakresu wspierania dziedzictwa kulturowego naszego województwa.

Kwota 500 tys. zł, o którą ubiega się w tej sprawie Gmina Mirzec, to niemal połowa wartości przebudowy remizy, oszacowanej na 1 116 171, 47 zł. Te pieniądze pozwolą rozszerzyć funkcje dotychczasowej strażnicy o działalność społeczno-kulturalną tak, że stanie się ona świetlicą dla wszystkich mieszkańców Tychowa Nowego.

Obejmujący modernizację budynku projekt, złożony pod nazwą „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” uplasował się na 5. miejscu wraz z siedmioma innymi wnioskami. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wybrał łącznie 23 projekty, które mają szansę na dofinansowanie.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim, II etapie, który planowany jest w okolicach września. Konkurs zamknie się w ramach działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ na lata 2014-2020.