Wiemy, jak będzie wyglądał plac przed remizą

Powstał już społeczny projekt zagospodarowania części terenu przy Klubie Wiejskim NIWY. Przed remizą pojawi się nowy trawnik, fragment chodnika z betonu architektonicznego i żwiru, nowe ławki na murkach, lampy ogrodowe, drzewka i donice na rośliny ozdobne. Szacowane koszty inwestycji to ok. 50 tys. zł.

Główne prace nad projektem trwały w kwietniu. W połączeniu z projektem parkingu, który powstał wcześniej, obejmie on znaczną część obszaru wokół budynku:

W pracach nad projektem uczestniczyli: architekt Monika Pacek, specjalistka ds. zagospodarowania przestrzennego Małgorzata Figiel, radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło, sołtys Jadwiga Matysek, rada sołecka z przewodniczącym Pawłem Płusą na czele, przedstawiciel OSP Henryk Niewczas oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Leokadia Jagodzińska.

Zgodnie z planem, prace budowlane mają ruszyć już jesienią. Część środków na realizację projektu może zostać pozyskana w ramach inicjatyw lokalnych – w tym celu radny Sylwester Spadło złożył do Urzędu Gminy w Mircu stosowny projekt w imieniu grupy inicjatywnej sołectwa Tychów Nowy.

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Sylwester Spadło