Fundusz sołecki pójdzie na strażaków i szkołę

Fundusz sołecki na 2024 rok w wysokości 60 tys. zł pomoże sfinansować dalsze prace na terenie wokół remizy i zakup 4 mundurów dla druhen Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym. Z kolei ten zeszłoroczny – wbrew wcześniejszym planom – zostanie przeznaczony na remont zniszczonych schodów w szkole oraz nowy sztandar dla OSP – tak postanowili mieszkańcy na ostatnim zebraniu wiejskim.

Powodem tej zmiany są problemy prawne. Okazało się, że gmina Mirzec nie może sfinansować budowy planowanych rowów odwadniających na działkach w środkowej części wsi, ponieważ należą one do prywatnych właścicieli. Mimo to radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło zaznaczył, że gmina nadal będzie szukać rozwiązania tego problemu, by ulżyć właścicielom działek.

W trakcie ostatniego zebrania wiejskiego omówiono też inne kwestie. Mieszkańcy skarżyli się m.in. na zbyt szybko jadące przez naszą wieś samochody. Wobec tego wystąpili z pomysłem budowy podniesionego przejścia dla pieszych na wysokości szkoły. Zaproponowali też wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze biegnącej od krzyżówki do Mirca i omówili temat modernizacji części drogi prowadzącej do Tychowa Starego (planowanej na 2025 rok).

Mieszkańcy podnieśli też kwestię budowy tzw. mijanek na ulicy Kopalnianej w Tychowie Nowym. Wójt gminy Mirosław Seweryn zwrócił jednak uwagę, że rozwiązanie tego problemu zajmie więcej czasu. W tym celu należałoby bowiem poszerzyć drogę, więc gmina musiałaby wywłaszczyć część działek od ich obecnych właścicieli, a ta procedura jest długa i dość skomplikowana. Zaznaczył też, że w pierwszej kolejności gmina uzupełni oświetlenie wzdłuż całej tej ulicy.

Radny naszej wsi poruszył też temat łąk tychowskich które mają już prawnego właściciela w postaci wspólnoty gruntowej wsi Tychów Nowy i Tychów Stary – oraz nowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym pojawiło się wiele nowych działek budowlanych. Od teraz mieszkańcy mogą więc rozważać nowe inwestycje na tych terenach.

Zebranie poprowadziła sołtys Tychowa Nowego Jadwiga Matysek, a uczestniczyło w nim około 30 mieszkańców naszej wsi.

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata Spadło