Łąki seredzkie przechodzą na własność wsi

Decyzją Starosty Radomskiego łąki w lesie są już oficjalnie wspólnotą wsi. Niegdyś wykorzystywane przez mieszkańców Tychowa Nowego i Starego do zbioru siana oraz wypasania bydła, dziś mają szansę przynieść naszej wsi korzyści finansowe. 

Wspomniane działki leżą na terenie wsi Seredzice w gminie Iłża (powiat radomski) i obejmują obszar 6,8104 ha. Do tej pory ich stan prawny nie był uregulowany. Decyzja o przejściu tych gruntów na własność naszej wsi może jednak w przyszłości umożliwić ich sprzedaż (np. Lasom Państwowym lub prywatnym inwestorom), a pozyskane w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na inwestycje, które posłużą wszystkim mieszkańcom Tychowa Nowego. Aby to jednak było możliwe, musi jeszcze zapaść decyzja o wyznaczeniu udziałowców wspólnoty, którzy będą mieli realny głos w sprawie przeznaczenia działek.

Starania o nadanie łąkom w Seredzicach statusu wspólnoty gruntowej podjęto już w 2016 roku. Zgodnie z Ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 roku (i znowelizowanej w roku 2015) był to bowiem ostatni czas, by uregulować stan prawny tego typu działek – w przeciwnym razie łąki przeszłyby na własność Gminy Iłża lub Skarbu Państwa. W tym celu wszczęto poszukiwania osób (lub ich krewnych), które kiedyś korzystały z łąk, przeprowadzono wizję lokalną w terenie i złożono odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją do Starostwa Powiatowego w Radomiu. Problem ten był też poruszany na spotkaniach wiejskich.

Pełna decyzja o nadaniu łąkom statusu własności gruntowej rolnej wywieszona jest na wiejskich tablicach ogłoszeń.

Tekst: Żaneta Spadło, Sylwester Spadło

Fot. Małgorzata Spadło

ZDP kart. gub. radomskiej - sygn.492 - skan nr 66

Mapa łąk z 1862 r. (źródło: Zasoby Archiwum Państwowego w Radomiu)Wizja lokalna w terenie (18 maja 2017 r.)

Komentarze

Komentowanie jest wyłączone.