Łaty na drodze. Robotnicy poprawiają jezdnię

Firma Budromost wznowiła prace na drodze w Tychowie Nowym. Robotnicy zostali zobowiązani m.in. do uzupełnienia ubytków w nawierzchni, naprawy poboczy (w tym przystanków autobusowych), regulacji zasuw wodociągowych, odprowadzenia deszczówki z rowów i usunięcia z drogi materiałów budowlanych.

Niedociągnięcia przy budowie drogi zgłaszali sami mieszkańcy. Jej naprawa to skutek oględzin, które przeprowadzono 30 października na wniosek radnego naszej wsi oraz gminy Mirzec. W oględzinach, poza radnym, uczestniczyli także przedstawiciele Budromostu, Urzędu Gminy w Mircu, Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach oraz inspektora nadzoru.

To nie pierwsza taka sytuacja. Przypominamy, że we wrześniu w imieniu mieszkańców wystosowano pismo do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie zasuw pozostawionych w środku pogłębionego rowu (usuniętych potem przez służby wodociągowe).

 

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło