Mamy nowy fragment drogi i chodnika

Po długoletnich staraniach radnego Sylwestra Spadło i wójta Mirosława Seweryna wyremontowano krzyżówkę przy sklepie „U Dominika” i wybudowano nowy odcinek chodnika przy przystanku obok Klubu Wiejskiego NIWY. Prace wykonała firma DROGMAR z Ostrowca Świętokrzyskiego na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Fragment pobocza, o którym mowa, wykonano z kostki brukowej i połączono z już istniejącym chodnikiem. Rów na tym odcinku został umocniony płytami betonowymi.

Z kolei na drodze w kierunku lasu, która znajduje się obok sklepu, wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową oraz pobocze utwardzone kruszywem. Odcinek mierzy 27 metrów długości i 4 metry szerokości.

Koszt obu prac wyniósł łącznie 80 529,08 zł. Gmina Mirzec przekazała na ten cel 50 000 zł. Odbiór inwestycji miał miejsce 9 grudnia tego roku.

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Żaneta Spadło, Małgorzata Spadło