Nowe zasady segregacji i opłat za śmieci w 2019 roku

1 stycznia weszły w życie nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Największa zmiana dotyczy nowych grup odpadów poddawanych segregacji: popiołu oraz odpadów biodegradowalnych. W górę poszły też opłaty za wywóz śmieci.

Bioodpady należy odtąd wrzucać do worków brązowych, zaś popiół do szarych. Pełna lista kolorów poniżej:

  • worek niebieski – papier, tektura (zbierane raz w miesiącu);
  • worek żółty – tworzywa sztuczne (np. plastik), metal, opakowania wielomateriałowe (zbierane raz w miesiącu);
  • worek zielony – szkło (zbierane raz na 3 miesiące);
  • worek brązowy – bioodpady, w tym resztki żywności (zbierane raz w miesiącu);
  • worek szary – popiół (zbierany raz w miesiącu).

Jednocześnie zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, odpadów niebezpiecznych oraz zużytych opon – odtąd odbierane będą one 3 razy w roku. Od 2019 roku wywozem odpadów na terenie gminy Mirzec zajmować się będzie firma Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski. 

Nowe zasady gospodarowania odpadami związane są z nową ustawą, która weszła w życie na początku tego roku. Lista opłat i szczegóły dotyczące segregacji śmieci znajdują się TUTAJ.

Zobacz także: Harmonogram wywozu odpadów na terenie gminy Mirzec w 2019 roku.

Tekst: Żaneta Spadło