Ruszy przebudowa drogi od remizy do początku wsi

Przebudowa drogi powiatowej w Tychowie Nowym na odcinku od remizy w kierunku początku wsi odbędzie się już w tym roku.

Ta długo oczekiwana inwestycja wreszcie znajdzie swój finał. Z końcem listopada  ubiegłego roku wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek ogłosiła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka uplasowała się na 7. miejscu. Wiadomo już, że prace nad drogą ruszą jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że wartość przebudowy tego odcinka drogi oszacowano na kwotę 1 880 000 zł (z czego dotacja unijna to równowartość kwoty 940 000 zł). 450 000 zł pokryją środki Powiatu starachowickiego, zaś 490 000 zł – Gminy Mirzec.

Tekst: Sylwester Spadło

Fot.: Żaneta Spadło