Ostatnie informacje w sprawie szkół podstawowych i OZE

Na spotkaniu z mieszkańcami Tychowa Nowego 21 lutego wójt gminy Mirzec przekazał informacje na temat zmian w funkcjonowaniu szkół i dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.

Od 1 września 2017 roku szkoły podstawowe wrócą do starego systemu 8-klasowego. Jak zapewnił wójt Mirosław Seweryn, według nowej ustawy o systemie oświaty dotychczasowe Gimnazjum w Mircu będzie stopniowo wygaszane, a wszystkie podstawówki na terenie naszej gminy zostaną dostosowane do nowego systemu. W Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym tegoroczni absolwenci klasy szóstej jako pierwsi rozpoczną naukę jako uczniowie klasy siódmej.

Wójt poinformował także o możliwościach skorzystania z programu „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Zgodnie z nim każde gospodarstwo domowe na terenie naszej gminy może wystąpić o instalację kolektorów słonecznych (w celu ogrzewania wody), paneli fotowoltaicznych (do produkcji energii elektrycznej) oraz pompy ciepła (do produkcji ciepłej wody). Wówczas 60% kosztów pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (szacowane koszty pozostałych 40% znajdują się w dokumencie poniżej). Przez 5 lat od instalacji właścicielem urządzeń będzie gmina Mirzec, odpowiedzialna tym samym za ich naprawę i konserwację.

Aby skorzystać w programu, należy złożyć do gminy wypełnioną „Ankietę doboru odnawialnych źródeł energii (OZE) w gminie Mirzec” (do pobrania poniżej). Gmina może wystąpić o instalację urządzeń dopiero wtedy, gdy zbierze wystarczającą ilość wniosków (około 180). Skorzystanie w programu to szansa na niższe rachunki i mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Pliki do pobrania: