Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok

Głównym celem cyklu zebrań wiejskich jest debata nad przeznaczeniem pieniędzy z funduszu sołeckiego. Dzisiaj (12.09) o godzinie 17.30 zebranie odbędzie się w SP Tychów Nowy. 

Na 2019 rok zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 359.180,58 złotego. Warto dobrze przemyśleć, na co wydamy te pieniądze, aby wpłynęły na poprawę życia mieszkańców danej miejscowości. Ustalone zadania będą zatwierdzone do wykonania przez wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, zapisane w budżecie gminy na 2019 rok i zrealizowane w roku przyszłym.Zebrania sołeckie są także okazją do przekazania mieszkańcom wielu ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem gminy, jak również do porozmawiania o bieżących problemach.

Do wzięcia udziału w spotkaniach serdecznie zapraszają wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sołtysi i członkowie rad sołeckich.

Zestawienie wszystkich zebrań wiejskich:

Lp. Sołectwo Miejsca spotkania Data Godzina
1. Gadka Szkoła Podstawowa w Gadce 10.09.2018r. 1730
2. Jagodne Szkoła Podstawowa w  Jagodnem 10.09.2018r. 1900
3. Małyszyn Szkoła Podstawowa w Małyszynie 13.09.2018r. 1730
4. Mirzec I Szkoła Podstawowa w Mircu 18.09.2018r. 1730
5. Mirzec II Szkoła Podstawowa w Mircu 14.09.2018r. 1730
6. Osiny Centrum Twórczości Ludowej w Osinach 17.09.2018r. 1900
7.
Trębowiec Szkoła Podstawowa w Trębowcu 17.09.2018r. 1700
8.
Tychów Stary Szkoła Podstawowa  w  Tychowie Starym 13.09.2018r. 1900
9. Tychów Nowy Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 12.09.2018r. 1730
10.
Ostrożanka OSP w Ostrożance 12.09.2018r. 1900

źródło: http://mirzec.pl