Kolejna próba remontu drogi na Kaczych Dołach podjęta

Na nowo podniosła się kwestia remontu ostatniego odcinka drogi w Tychowie Nowym. We wrześniu Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach złożył do Wojewody kolejny, trzeci już wniosek w tej sprawie.

Środki na inwestycję miałyby być pozyskane w ramach rządowego „Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Obecny szacowany koszt inwestycji to 1 880 000 zł, z czego jedną połowę pokryłyby środki europejskie, drugą zaś: wspólnie gmina i powiat (które dołożyłyby do remontu po 470 000 zł). Zgodnie z planem, wniosek powinien zostać rozpatrzony jeszcze w tym roku.

Próby zdobycia środków na remont tego odcinka drogi zostały podjęte już rok temu. Wówczas Urząd Wojewódzki w Kielcach zadecydował o umieszczeniu tej inwestycji na liście rezerwowej. O tej sprawie pisaliśmy już m.in. TUTAJ i TUTAJ.

 

Tekst: Żaneta Spadło

Fot.: Małgorzata Spadło