Mieszkańcy Tychowa poparli pomysł przyłączenia terenu pod lasem do granic wsi

Na wtorkowym zebraniu w Klubie Wiejskim NIWY mieszkańcy Tychowa Nowego jednogłośnie opowiedzieli się za powiększeniem granic naszej wsi o teren, na którym znajduje się ujęcie wody „Trębowiec” i blok w Seredzicach. Na tej decyzji może zyskać zarówno gmina, jak i mieszkańcy bloku.

W głosowaniu wzięło udział 105 osób z Tychowa Nowego (na 769 uprawnionych do głosowania).  Podczas zebrania wójt Mirosław Seweryn przedstawił, na jakim etapie jest procedura przyłączenia działek z Seredzic do naszej wsi. Będzie to długi proces, ponieważ stosowne opinie i uchwały muszą przejść przez rady gmin w Mircu oraz Iłży, rady powiatów Starachowickiego i Radomskiego, sejmiki wojewódzkie (świętokrzyski i mazowiecki) oraz wojewodę świętokrzyskiego i mazowieckiego. Końcową decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Z pomysłem przyłączenia do Gminy Mirzec tych terenów wyszli mieszkańcy bloku, ponieważ przynależność do sołectwa Seredzice sprawia im wiele trudności przy załatwianiu spraw urzędowych czy wizyt w przychodniach.

Tekst: Mateusz Figiel

Fot: Małgorzata Spadło