Umowy na inicjatywy lokalne już podpisane

W tym roku w ramach inicjatyw lokalnych będą realizowane w Tychowie Nowym dwie umowy, które zostały podpisane z Gminą Mirzec w czwartek 22 czerwca. Pierwsza z nich dotyczy nowej zastawy do remizy, druga – zagospodarowania terenu wokół budynku.

Pierwszą umowę z wójtem Mirosławem Sewerynem podpisała sołtys Tychowa Nowego Jadwiga Matysek. Chodzi o zakup zastawy stołowej do budynku OSP w Tychowie Nowym. Zakupione zostaną talerze i sztućce na 50 osób. Na ten cel gmina przeznaczy 840 zł. Z kolei grupa inicjatywna zobowiązała się do przekazania wkładu własnego w wysokości 360 zł. Umowa ma zostać zrealizowana do końca lipca.

Następna inicjatywa dotyczy zagospodarowania części terenu wokół Klubu Wiejskiego NIWY w Tychowie Nowym zgodnie z projektem, o którym pisaliśmy tutaj. Umowę w imieniu grupy inicjatywnej podpisał radny Tychowa Nowego Sylwester Spadło. Projekt obejmuje m.in. zakup ziemi ogrodowej wraz z przywozem, wyrównanie podłoża, zakup roślin ozdobnych, krzewów, drzew oraz nasion trawy. Gmina przeznaczy na ten cel 5500 zł, a grupa inicjatywna 2403 zł. Zakończenie prac planowane jest 31 października 2023 roku.

Tekst: Żaneta Spadło
Fot.: Małgorzata i Sylwester Spadło