Zbliżają się wybory na sołtysa. Przyjdź i oddaj swój głos!

W najbliższą środę, 13 lutego 2019 roku, na zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej o godz. 17:00 odbędą się wybory na sołtysa Tychowa Nowego. Każdy uczestnik zebrania, który posiada czynne prawo wyborcze i stale zamieszkuje teren sołectwa, może zgłosić swoją kandydaturę.

Wybory odbędą się podczas tajnego głosowania w trakcie zebrania. Kadencja nowego sołtysa potrwa 5 lat. Tego samego dnia zostanie wybrana rada sołecka.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad (za stroną Gminy Mirzec):

 1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i poinformowanie o celu zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie roli organów sołectwa.
 5. Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z działalności w minionej kadencji.
 6. Wybór przewodniczącego zebrania lub powierzenie tej roli wójtowi gminy.
 7. Ustalenie czy sołtys będzie pełnił również funkcję przewodniczącego rady sołeckiej.
 8. Ustalenie składu liczbowego rady sołeckiej.
 9. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 10. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 11. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników głosowania.
 12. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
 13. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników głosowania.
 14. Zakończenie obrad.

Wszystkich uprawnionych mieszkańców Tychowa Nowego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyborach!

Tekst: Żaneta Spadło